Norz

Skuteczna metoda obrony

Dlatego?

Bieda

Klasyka gatunku