Należy się Szóstka za logiczne myślenie

Spódniczka

Mądrość życiowa

każdy pilnuje swojego ustępu.

Demokrację (Trybunał Konstytucyjny) do roboty LENIE