Oto część majątku Polski. Druga część jest w rękach kleru

Sukcesy kapitalizmu POLSKA PAŃSTWEM BEZPRAWIA POLSKA PAŃSTWEM PO

i już po PO?

Świętokrzyskie - zawsze było w Polsce

Mój Dziadek został zamordowany za to tylko, że był Polakiem..