rodzina Jasia po poznaniu nowej dziewczyny

Jasio i roztargniony nauczyciel.

Jasiu gdzie jest praca domowa pies ją zjadł.

Pokaźny eksponat

nie komornik, ale też po pieniądze