Jak skutecznie wyjść z długów i wyczyścić BIK?

Z usług firm pożyczkowych korzysta obecnie coraz więcej osób. Trudno się temu dziwić – to świetny sposób na podreperowanie domowego budżetu i uporanie się z przejściowymi problemami finansowymi. Co jednak zrobić w sytuacji przeterminowanego zadłużenia i chęci wyczyszczenia BIK-u?

Sposoby na uporanie się z przeterminowanym zadłużeniem

Przeterminowane zadłużenie oznacza brak możliwości spłacenia zadłużenia w ustalonym terminie. Poza podstawowym zadłużeniem należy się liczyć wówczas także z dodatkowym oprocentowaniem.

Oto kilka porad odnośnie wychodzenia z przeterminowanych długów.

  •         Nigdy nie należy ignorować telefonów od firm pożyczkowych ani listów z wezwaniami do zapłaty. Skutkować może to zajęciem majątku przez komornika i obarczeniem kosztami postępowania komorniczego.
  •         Jeżeli borykamy się z poważnymi problemami z długami, możemy ogłosić upadłość konsumencką. W tym celu należy zgłosić się do sądu i liczyć z utratą części, a niekiedy nawet całego majątku.
  •         Jeżeli mamy kilka długów, możemy połączyć je w jedno zobowiązanie. Rozwiązanie to określa się mianem kredytu konsolidacyjnego. Uwaga! Często, by go otrzymać niezbędne jest posiadanie zabezpieczenia, na przykład hipotecznego.
  •         Sprawdzonym sposobem na szybsze spłacenie zobowiązań jest zwiększenie dochodów. W tym celu, możemy poszukać nowej pracy lub dodatkowych zleceń.

W jaki sposób możemy wyczyścić BIK?

  •         Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że nawet wyjście z przeterminowanych długów nie jest równoznaczne z usunięcie danych z kartotek dłużników. Do katalogu BIK wpisywana jest każda osoba zaciąga kredyt, a sam katalog jest regulowany prawem bankowym. Jeżeli nie opłaci ona rat w terminie, jej dane automatycznie znajdą się w rejestrze osób spóźniających się z regulowaniem zobowiązań. Dane widniejące w katalogu są aktualizowane na bieżąco, a nawet jeden taki wpis może nieść za sobą bardzo przykre konsekwencje.
  •         Dane dłużnika w BIK mogą być przechowywane nawet 5 lat (dotyczy to sytuacji, gdy przeterminowanie długu było większe niż 60 dni). Nawet po spłacie zadłużenia nie mamy możliwości wyczyszczenia swojej historii. Jest to możliwe jedynie wówczas, kiedy dane znalazły się w rejestrze przez pomyłkę, uległy one przeterminowaniu, a w dalszym ciągu widnieją w katalogu lub kiedy dłużnik uzyskał zgodę wierzyciela na wcześniejsze wykreślenie danych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *