Nowe świadczenia rodzinne

Od 1 listopada 2018 roku zmianie ulegnie system świadczeń rodzinnych w naszym kraju. Do tych zmian z pewnością przyczynił się protest opiekunów osób niepełnosprawnych, który mieliśmy okazję obserwować w relacjach z sejmowych korytarzy. Efektem tego jest np. wzrost zasiłku pielęgnacyjnego po raz pierwszy od 12 lat. Rząd wydał nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń rodzinnych na lata 2018/2019.

Trudno powiedzieć czy o takie zmiany chodziło protestującym, a także czy nowe kwoty świadczeń rozwiązują problemy rodzin, które mają trudną sytuację finansową. Nadal ilość pieniędzy, jaką przeznacza się na poprawę warunków bytowych polskich rodzin jest zdecydowanie za mała. Pozostaje się jedynie cieszyć, że nastąpiła jakakolwiek podwyżka, bo ostatniej korekty dokonywano w 2006 roku, a od tego czasu ceny poszły mocno w górę.

Świadczenia rodzinne – co to jest?

W polskim systemie prawnym za świadczenie rodzinne uważa się sam zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego: z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, a także z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz z tytułu rozpoczęcia nowego roku nauki.

Do zbioru świadczeń rodzinnych zalicza się również świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Zmiany w systemie świadczeń rodzinnych

Od początku listopada bieżącego roku osoby uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych mogą liczyć na następujące kwoty:

  •    W I etapie, tj. w tym roku, wzrośnie o 31,42 zł zasiłek pielęgnacyjny, który wyniesie 184,42 zł. W drugim etapie, czyli w 2019 roku, świadczenie wzrośnie znów o taką samą kwotę, więc będzie wynosiło 215,84 zł.
  •    Specjalny zasiłek opiekuńczy – tutaj można liczyć na większą podwyżkę. Rząd dołożył 100 zł i teraz kwota zasiłku wyniesie 620 zł.
  •    Wysokość nowego zasiłku rodzinnego to 95 zł na dziecko do 5 lat i 124 zł na dziecko po ukończeniu 5 roku życia aż do pełnoletności. Na starsze, do 24 roku życia 135 zł.
  •    Jednorazowy zasiłek za urodzenie dziecka – 1000 zł,
  •    Świadczenie rodzicielskie – 1000 zł,
  •    Dodatek za opiekę nad dzieckiem w ramach urlopu wychowawczego –  400 zł,
  •    Dodatek za samotne wychowywanie jednego dziecka – 193 zł, przy czym przy większej ilości dzieci maksymalnie 386 zł,
  •    Dodatek za wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i każde kolejne dziecko,
  •    Dodatek za kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – 90 zł do piątego roku życia, a 110 zł w kolejnych latach, aż do ukończenia przez nie 24 lat.
  •    Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego – 100 zł.

Kryteria dochodowe – warunek otrzymywania świadczeń

Przyznanie jakiegokolwiek z wymienionych świadczeń jest obwarowane kryteriami dochodowymi, to nie uległo zmianie. Co do zasady świadczenia rodzinne są bowiem przyznawane rodzinom najuboższym. To kryterium jest weryfikowane co trzy lata i najbliższa weryfikacja przypada na ten sam dzień, kiedy to zostaną wprowadzone nowe stawki, czyli na 1 listopada 2018 r.

Kryterium dotyczące zasiłku rodzinnego pozostaje bez zmian, nadal będzie wynosić 674 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Te kryteria mają także zastosowanie w przypadku przyznania prawa do specjalnego zasiłku rodzinnego. Aby natomiast otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka trzeba wykazać się dochodem na poziomie 1922 zł.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *